Υπηρεσίες Καθαρισμού Τζακιών & Καμινάδων Μπουγιούκος στην Αττική

 
Πιο αναλυτικά οι υπηρεσίες καθαρισμού τζακιών και καμινάδων της εταιρείας Μπουγιούκος Γιάννης στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, συγκαταλέγονται στις εξής:
 
Επιθεώρηση Καμινάδας
 
Ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσετε την καλή λειτουργία και αποτελεσματικότητα του τζακιού σας καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης του είναι να ελέγχετε τακτικά την κατάστασή του. Συστήνουμε ο έλεγχος και καθαρισμός του να γίνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή περισσότερο, ανάλογα με το πόσο το χρησιμοποιείτε. Υπάρχουν βέβαια κάποιες ειδικές περιστάσεις που απαιτούν τον έλεγχο και καθαρισμό του τζακιού όπως:

  • Εάν το σπίτι ή η καμινάδα σας έχουν υποστεί ζημιές από πυρκαγιά, κεραυνό, σεισμό ή άλλη φυσική καταστροφή,
  • Εάν σκέφτεστε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε ένα σπίτι που διαθέτει τζάκι
  • Εάν κάνατε βασικές αλλαγές στο σπίτι σας που είχαν σαν αποτέλεσμα αλλαγές στην καμινάδα ή στο σύστημα εξαερισμού.

Το να διαθέσετε λίγο χρόνο για το σωστό έλεγχο σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις σημαίνει ότι κερδίζετε την ασφάλεια του σπιτιού και της οικογένειάς σας.

Η επιθεώρηση καμινάδας περιλαμβάνει τρία στάδια, βασικός έλεγχος, αναβαθμισμένος έλεγχος των βασικών κομματιών της κατασκευής της καμινάδας και εσωτερικός έλεγχος με χρήση ειδικής βιντεοκάμερας.

Με τη βοήθεια της υψηλής τεχνολογίας εντοπίζουμε με ακρίβεια πλέον οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη μπορεί να έχει υποστεί η καμινάδα σας στη διάρκεια των χρόνων χρήσης ή όταν σκέφτεστε να αγοράσετε μία νέα κατοικία.
 
 
 
Καθαρισμός Καμινάδας
 
Αντιμετώπιση Διαρροής Καμινάδας
 
Κακοσμία Τζακιού
 
'Κάπνισμα' Τζακιού
 
Αδιαβροχοποίηση Καμινάδας
 
Όλες οι επισκευές καμινάδας
 
Καθαρισμός Σόμπας
 
Καθαρισμός Καμινάδας - Καυστήρα - Λέβητα